Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Horní Slavkov
Základní škola Horní SlavkovNádražní 683, příspěvková organizace

Ukažte mi, ať slyším, co píšu.

Vykročte vstříc svým potřebám a studujte s lehkostí a dobrými výsledky!

Učení se už dávno netýká jen dětí školou povinných, studentů středních škol nebo učilišť, ale stále více jsou nuceni se do škol vracet i dospělí, kteří jsou vyšším vzděláním „podmínkováni“, aby si udrželi stávající zaměstnání. Na studium jako takové se dívají zcela jinýma očima a možná také s většími ohledy sledují studium svých dětí. Sami totiž zjišťují, jak náročné je učení s přibývajícími léty, znovu poznávají stres z blížících se zkoušek a nervozitu, s jakou stojí před zkoušejícím. Jak pomoci sobě, ale i dětem úspěšně dostudovat?

Co učitel, to jiný styl výuky.

Uč se! Běž se učit! Udělej si úkoly! - Tyto a jim podobné věty mi zaznívají v uších, rozpomenu-li se na základní školu a učení s ní spojené. Vybaví se mi hrstka učitelů, kteří mi utkvěli v paměti pro svůj osobitý styl výuky, ať už byl pro mne přijatelný či nikoliv. Již tenkrát jsem rozdělovala vyučující do dvou skupin. Ti, kteří dokázali učit tak, že mi po hodině jejich slova zůstala v paměti, a ti druzí, u kterých jsem měla problém s pochopením učební látky. Schopnější žáci sami přijdou na to, jak se mají učit. Ale co ti ostatní? Kdo jim pomůže osvojit si správné studijní techniky, aby poslední ročníky základní školy a první ročníky střední školy byli schopni zvládnout bez problémů?

Očekávání rodičů od učitelů a učitelů od rodičů se liší, je v tom kámen úrazu?

Mnozí rodiče se doma se svými dětmi učí, pomáhají jim s domácími úkoly a dbají, aby byli jejich potomci na následující den připravení. Kolikrát se však cítí bezmocní, když sami nerozumí zadání úkolu, nebo neznají způsob, jak dítěti učební látku vysvětlit. Rezignují slovy: "Měl jsi při hodině poslouchat!" či "Tak si to znovu přečti, v učebnici to máš!"

Můžeme tedy od rodičů chtít, aby děti naučili, jak správně studovat? Co vlastně čekají rodiče od učitelů a učitelé od rodičů? Jsou obě strany schopné si svá očekávání sdělit třeba na třídních schůzkách? 

Zpravidla mají rodiče vyučující za odborníky, kteří by měli zvládnout všechno, a to počínaje uměním děti vzdělávat, konče zvládáním výchovných problémů, které se objeví ve škole. Naproti tomu pedagogové jsou toho názoru, že rodič je ten, který své dítě vychovává, zodpovídá za přístup ke škole a jehož vizitkou je chování dítěte. Kde je vlastně pravda?

Vím, jaký jsem studijní typ?

Myslím si však, že v silách pedagogů je pomoci dítěti zjistit, co mu ve výuce nejvíce vyhovuje, a přizpůsobit se tomu. Často se hovoří a vyzdvihuje individuální přístup. Ač to je ideální představa, praxe bývá hodně odlišná.

Psychologie učení rozlišuje tři základní typy studujících: Zrakový (vizuální) typ, sluchový (auditivní) typ a pohybový (motorický) typ.

Možná i vy sami jste zvědaví, ke kterému z uvedených typů patříte, vyzkoušejte si proto následující test. Snažte se zodpovědět následující body co nejrychleji, nejlépe do 10 minut, a vyberte vždy jen jednu odpověď:

 1. Radost z umění
  1. máte rádi obrazy
  2. máte rádi hudbu
  3. máte rádi tanec
 2. Když zrovna nic neděláte:
  1. díváte se kolem sebe, kreslíte si, pozorujete něco
  2. mluvíte sám se sebou nebo s jinými
  3. posedáváte
 3. Při čtení:
  1. máte rádi popisné scény, zastavíte se a představíte si scénu, moc si nevšímáte obrázků
  2. máte rádi dialogy a konverzaci, "slyšíte" postavy mluvit
  3. dáváte přednost akčním příběhům nebo nejste velkým čtenářem
 4. Při snaze odhalit něčí náladu:
  1. pozorujete výraz tváře
  2. nasloucháte tónu hlasu
  3. pozorujete pohyby těla
 5. Učení:
  1. máte rádi předvádění, diagramy, diapozitivy ap.
  2. máte rádi mluvené slovo, pokyn, vysvětlivky, přednášky
  3. dáváte přednost učení s přímým zapojením do činnosti - hraní úloh ap.
 6. Komunikace:
  1. mluvíte málo, neradi dlouho nasloucháte
  2. rádi nasloucháte, ale nemáte dost trpělivosti mluvit
  3. mnoho gestikulujete a užíváte výrazná gesta
 7. Odpočinek:
  1. díváte se na TV, čtete, sledujete divadelní hru
  2. rádi posloucháte rozhlas, CD, rádio
  3. máte rád hry a sport
 8. Zapomínání:
  1. zapomínáte jména, ale pamatujete si tváře
  2. zapomínáte tváře, ale ne jména
  3. nejlépe si pamatujete, co jste udělali
 9. Zlost:
  1. zmlknete a potichu se zlobíte
  2. nahlas vybuchnete
  3. zlobíte se, skřípete zuby, zatínáte pěsti
 10. Pravopis:
  1. musíte vidět slovo napsané
  2. používáte fonetický přístup
  3. napíšete si slovo sám, abyste ho "cítil"
 11. Soustředění:
  1. vyruší vás nepořádek nebo pohyb
  2. ruší vás zvuky
  3. ruší vás pohyb
 12. Pracovní styky:
  1. raději jednáte osobně, z očí do očí
  2. dáváte přednost telefonu
  3. projednáváte věci při chůzi nebo při jiné činnosti
 13. Představy:
  1. vidíte živé, podrobné obrazy
  2. myslíte ve zvucích
  3. máte málo představ - pokud nějaké máte, pak se týkají pohybu
 14. Má-li se někdo špatně, řeknete:
  1. zdá se mi, že se ti nevede dobře
  2. slyším, že jsi nešťastný
  3. tuším, že se necítíš dobře

Teď sečtěte počty jednotlivých písmen a, b, c. Pokud máte nejvíce A, patříte mezi typ zrakový. Máte-li nejvíce odpovědí B, jste sluchový typ. A pokud jste nejčastěji vybírali odpověď C, pak jste pohybový typ.

Vyhodnocení:

A) Zrakový typ musí věci vidět, aby je pochopil. Dá se to poznat i podle slovního vyjadřování, protože používá formulace jako "je mi to jasné", "já to tak ale nevidím"či "představ si...". Zrakový typ si musí při výkladu psát více poznámek a tento písemný materiál si pak prostudovat, zvýraznit si podstatné informace a je schopný si takto upravený text zapamatovat. Často říká třeba při zkoušení: "Já vím, co myslíte, mám to v sešitě označené zeleně."

B) Sluchový typ vnímá hlavně poslechem. V době, kdy si čte nebo se baví, nesnese puštěné rádio či televizi. Takoví lidé říkají "to se pěkně poslouchá", "to nezní špatně", "nemohu to poslouchat" či "poslyš...". Sluchový typ si musí vypomáhat čtením nahlas a rozmlouvat o učivu se spolužáky nebo učiteli. Vyhovují mu přednášky.

C) Pohybový typ musí informace nějakým způsobem pocítit, jsou zde důležité pohyby a tělesné počitky. Tito lidé užívají formulace typu "z toho nemám vůbec dobrý pocit", "jak to máme zaonačit" či "vžij se do mé situace", které většinou doprovázejí živou gestikulací. Pohybový typ si při učení musí vypomáhat používáním pohybových a rytmických prvků. Uvedené typy se sice jen zřídka vyskytují v čisté podobě, ale je přirozeně užitečné vědět, který typ se na nás nejvíce hodí. Dá se říci, že největší výhodu mají ty děti, a samozřejmě i dospělí, které se více přiklání k typu zrakovému, protože učivo ve škole se podává převážně opticky, což staví sluchové i  pohybové typy do nevýhody. Ovšem vědět, co nám vyhovuje, je prvním krokem k tomu, uzpůsobit učení našim potřebám tak, aby bylo efektivní a přineslo kýžený výsledek. Přeji hodně štěstí všem, kteří opět vstupují do dalšího studijního roku.

Kalendář

Počasí

dnes, pátek 21. 6. 2024
déšť 28 °C 15 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 18/12 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 22/10 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 18/11 °C

Svátek a výročí

Svátek má Alois

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mohlo by Vás zajímat